среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja ogrodzenie plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma wypadkami.

Sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot Winylowe na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ogrodzenie PCV na plot i furtkę ze sztachetek potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane balaski z plastiku na plot i bramę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane plot Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий